Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

Decyzja nr 23/15/16

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 czerwca 2016r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości  szkolnego zestawu podręczników obowiązującego w roku szkolnym 2016/2017,

pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Rodziców,

na podstawie art. 22ab ust. 1-6

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

 

Czytaj więcej: Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017