Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

Dzień 13 maja 2016r. na trwałe zapisał się w historii naszej szkoły. I wcale nie dlatego, że trzynasty i piątek! Tego właśnie dnia podsumowaliśmy czteroletnią pracę z praktyką OK-Obserwacja Koleżeńska (OKO). Zwieńczeniem tej działalności było przyznanie nam honorowego tytułu, nadawanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO),  Szkoły Uczącej Się.

Czytaj więcej: Jesteśmy pierwszą w naszym województwie Szkołą Uczącą Się!

Lekcja samorządności 

 

 

Cóż to było za spotkanie...

10 grudnia br., w ramach Lekcji samorządności, odwiedził nas sam Gospodarz Miasta. Uczestnikami spotkania były klasy szóste i Samorząd Uczniowski, a temat brzmiał: Zadania prezydenta miasta.

Uczniowie przygotowywali się do wizyty na lekcji historii: omawiali temat, w grupach zastanawiali się nad tym, jak nasz Gorzów mógłby wyglądać w przyszłości, wykonywali plakaty, zapisywali pytania, które chcieliby zadać Głowie Miasta.

Na początku spotkania wszystko przebiegało zgodnie z zaplanowanym porządkiem. Pan Prezydent opowiadał o swoich zadaniach, o tym, że każda praca z ludźmi i dla ludzi przynosi wiele satysfakcji, pod warunkiem jednakże, że tych ludzi najzwyczajniej w świecie się lubi, że osobiście woli, gdy problemów nie formułuje się w dużym stopniu ogólności - lepiej je uszczegółowić i mówić konkretnie, o co chodzi, że warto i trzeba mieć swoje pasje i je rozwijać... nawet kosztem niewyspania (Pan Prezydent wstaje codziennie o godz. 5. rano!).

Wydawałoby się, że spotkanie będzie dalej przebiegać zgodnie z planem, ale... nic bardziej mylnego - to nie z Naszym Prezydentem. Po wysłuchaniu kilku pytań wcześniej przygotowanych przez uczniów Pan Prezydent poprosił ich o spontaniczność, o pytania, które zrodziły się w trakcie wizyty, i to niekoniecznie związane z tematem. Od razu pojawił się las rąk. Uczniowie pytali dosłownie o wszystko: czy w Gorzowie planuje się budowę lotniska i wysokich budynków (takich jak w Nowym Jorku), jakie danie obiadowe smakuje mu najbardziej – pytań nie było końca.

Gdy dzwonek obwieścił koniec lekcji, poprosiliśmy Pana Prezydenta o wpis do Kroniki. Wszyscy uczniowie chcieli zobaczyć, co też Pan Prezydent tam odnotuje, dlatego obstąpili Go z każdej strony i - właściwie mogę powiedzieć, że ten wpis jest pisany na 80 par rąk. Uczniowie chcieli mieć też koniecznie zdjęcie  z naszym Gościem (indywidualne i zbiorowe) oraz autograf. I - wierzcie mi - każdy otrzymał to, o co prosił.

Muszę przyznać, że Pan Prezydent ma wyjątkową cierpliwość do dzieci i zdecydowanie lubi ludzi - naszych uczniów i nauczycieli zjednał sobie całkowicie! Zresztą, poczytajcie, co oni sami napisali o spotkaniu...

Maria Traczyk

Dyrektor SP 15

A oto jak spotkanie odebrali nasi Uczniowie: 

Czytaj więcej: Prezydent Miasta Jacek Wójcicki w naszej szkole

Podsumowanie Maratonu Lekcji Otwartych

12 grudzień 2014 r.

Tegoroczny Maraton Lekcji Otwartych był wyjątkowy. Nauczyciele prowadzili zajęcia metodą warsztatowego modelu lekcji, która -  jak się okazało – zaangażowała wszystkich uczniów do osiągania celów, do rozmów w parach, dyskusji, odpowiedzialności za wyniki grupy, ale przede wszystkim do uczenia się.

W tym roku bohaterami byli:

Pani Monika Prokopiuk i klasa 3a (8 grudnia),

Pani Lucyna Stuła i klasa 2a (9 grudnia),

Pani Anna Bobin i klasa 5d (10 grudnia),

Pan Artur Świerzko i klasa 5c (11 grudnia).

Dzieci z 3a udowodniły, że potrafią rozwiązywać zadania tekstowe.

Uczniowie z 2a wyszukiwali informacji w tekście i na tej podstawie wyciągali wnioski.

Klasa 5d miała za zadanie zredagować ciekawe opowiadanie, zainspirowane wylosowanym przez liderów grup przysłowiem, a 5c doskonaliła rozumowanie i korzystanie z różnych źródeł informacji.

Lekcje obserwowały 12-13-osobowe zespoły nauczycielskie, które skrupulatnie zapisywały fakty dotyczące zajęć, aby tego samego dnia przedstawić informację zwrotną prowadzącemu. Bo nasz Maraton to przede wszystkim znakomita forma doskonalenia, która wpływa na jakość procesu uczenia się w szkole.  Bez fałszywej skromności mogę stwierdzić, że z roku na rok nasze lekcje są coraz ciekawsze, a uczniowie coraz więcej z nich wynoszą.

Pozostająca pod wielkim wpływem pracy nauczycieli i uczniów

Maria Traczyk

Dyrektor SP 15

Kolejny Maraton Lekcji Otwartych za nami. W tym roku bohaterami byli:

  • Pani Magdalena Gałązka i klasa 2e (9 stycznia),
  • Pani Dorota Malinowska i klasa 4a (10 stycznia),
  • Pani Marzanna Jankowska i klasa 3c (14 stycznia).

Dzieci z 2e udowodniły, że potrafią rozwiązywać zadania tekstowe, korzystając z tabel i rysunków.Maraton lekcji otwartych

Uczniowie z 4a pokazali, jak korzystać z informacji, omawiając schemat obiegu wody w przyrodzie i samodzielnie redagując notatkę z lekcji.

Klasa 3c doskonale poradziła sobie z zadaniami dotyczącymi obliczania obwodu prostokąta.

Nie jest wcale łatwo otworzyć drzwi klasy i zaprosić do oglądania lekcji nauczycieli - nie tylko z naszej szkoły. To ogromne wyzwanie i stres. Przecież - oprócz uczniów - z tyłu klasy zasiada 12 pedagogów, którzy potem ocenią zajęcia Trójdzielną Informacją Zwrotną. Ale nasi Nauczyciele to profesjonaliści i nie boją się trudnych wyzwań. Prowadzący doskonale poradzili sobie z zaplanowaniem celów i kryteriów lekcji, wykazali się znajomością technik i metod angażujących uczniów, stawiali pytania, które pobudzały do myślenia i wspaniale dobrali zadania do celów.

Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dzielenie się doświadczeniem i chęcią doskonalenia swojego warsztatu pracy!

Uczniom też należą się ogromne podziękowania. Byli tak zajęci angażowaniem się w lekcję, że nie zwracali uwagi na obserwujących gości: dyskutowali w parach, rozwiązywali zadania i udzielali oceny koleżeńskiej.

Moi kochani, byliście naprawdę wspaniali!

Maraton Lekcji Otwartych to ważna forma doskonalenia, którą stosujemy już od wielu lat. Wpływa na poprawę procesu uczenia się i daje inspirację nauczycielom, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy. Ale przede wszystkim korzystają na tym uczniowie - lekcje prowadzone przez nauczycieli Piętnastki są coraz ciekawsze.

 Pozostająca pod wielkim wpływem pracy uczniów i nauczycieli

Maria Traczyk

Dyrektor SP 15

Aż szesnaście lekcji pokazali w czwartek nasi nauczyciele profesorowi z Nowego Jorku, trenerom CEO i pedagogom z Warszawy i Gorzowa.

Wykład Williama Strouda21 XI br. gościliśmy u nas profesora z Teachers College Columbuia Uniwersity z Nowego Jorku - Williama Strouda, trenerów z Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy, nauczycieli ze stołecznego gimnazjum oraz z ZSM w Gorzowie.

Wizyta odbyła się w ramach programu, w którym nasza szkoła uczestniczy już drugi rok:Laboratorium Praktyki Edukacyjnej (program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności).

W 3-osobowych zespołach obserwowaliśmy zajęcia naszych nauczycieli. W sumie pokazaliśmy 16 lekcji. Lekcja Magdy Chmiel

Pani Monika Prokopiuk - klasa 2a, edukacja wczesnoszkolna (dwie godziny)
Pani Magdalena Chmiel - klasa 3a, edukacja wczesnoszkolna (dwie godziny)
Pani Anetta Szopa - klasa 3d, edukacja wczesnoszkolna (dwie godziny)
Pani Gabriela Marczak - 6c i 5c, przyroda
Pani Anna Szmytkiewicz - klasa 5c i 4a, język angielski
Pani Monika Araszczuk - klasa 4b i 6a, język polski
Pani Anna Kosmenda - klasa 4c i 5a, historia
Pani Izabela Makarewicz - klasa 6d i 4b, matematyka

Następnie - obserwujący i obserwowani – spotkali się, aby udzielić trójdzielnej informacji zwrotnej. Spotkanie prowadził profesor William Stroud. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wpływem wiedzy Profesora dotyczącej planowania lekcji i zadań dla uczniów, które powinny być dla nich wyzwaniem. Profesor kilkakrotnie podkreślał, że w dziedzinie procedury obserwacji koleżeńskiejjesteśmy w Polsce pionierami. Ważne też dla niego było to, że podczas obserwacji zwracaliśmy uwagę na dowody widocznego uczenia się uczniów, a nie, jak to jest powszechnie przyjęte, na nauczyciela.

Podczas wizyty Williama Strouda odwiedzili nas również: Wiceprezydent Gorzowa-Alina Nowak i Dyrektor Wydziału Edukacji-Adam Kozłowski. Profesor powiedział naszym gościom, że jest pod ogromnym wrażeniem wyposażenia szkoły w sprzęt TIK, świadomości nauczycieli odnośnie pracy z dzieckiem na lekcji i ich chęci ciągłego doskonalenia oraz uczniów Piętnastki – nie tylko ich zaangażowania w wykonywanie zadań, ale także szkolnego stroju – mundurka.

Profesor William Stroud to światowy autorytet w dziedzinie edukacji. Wykłada na Uniwersytecie w Nowym Jorku, jest dyrektorem szkoły (przejął placówkę, która osiągała najniższe wyniki i po kilku latach uczynił z niej wyróżniającą się placówkę), szkoli dyrektorów i nauczycieli na całym świecie. Jest mentorem w programie, który realizujemy: Laboratorium Praktyki Edukacyjnej.To dzięki Profesorowi udało się nam również zakwalifikować do innego programu Global Scholars, który realizujemy razem ze szkołami Nowego Jorku, Moskwy, Dżakarty i Brazylii. Korzyści jakie wynosimy z realizacji obu programów, są nie do przecenienia.

Wszyscy cieszymy się, że znalazł czas, aby odwiedzić także Gorzów i naszą szkołę.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, uczniom, rodzicom (ich wypieki – babki, serniki, szarlotki, keksy, rogaliki – smakowały wszystkim) za zaangażowanie i pomoc w organizacji wizyty.

 Maria Traczyk

Dyrektor Szkoły