Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

Szanowni Państwo, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Edukacji informuje, iż zgodnie z czasowym ograniczeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz w związku z zagrożeniem epidemicznym informuję, że powyższa sytuacja nie wpływa na zawieszenie lub zmianę terminów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski. W związku z powyższym dziś o godzinie 13.00. Dyrektorzy wywieszają na drzwiach szkoły od wewnątrz budynku listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani

Czytaj więcej: Informacje dotyczące rekrutacji 

Patronem naszej szkoły jest Wojsko Polskie

Wg pisma  PREZYDIUM Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze, Kuratorium Okręgu Szkolnego z dn. 27.08.1964 r.

Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze działając w oparciu o przepisy § 10 i 11 zarządzenia Ministra Oświaty z 25.05.1960 r. w sprawie nazw szkół, uwzględniając wniosek SFBS w Gorzowie z 28. 04. 1964 r. – nadaje Szkole Tysiąclecia w Gorzowie Wlkp. imię Ludowego Wojska Polskiego.

Widniejąca do 1989 r. na tablicy nazwa Ludowe Wojsko Polskie nie była nazwą oficjalną. Przymiotnik ludowe był używany w poprzednim systemie w celach propagandowych dla podkreślenia związków z panującym ustrojem, ale nie występował w oficjalnej nazwie wojska.

31 grudnia 1989 roku weszła w życie Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 roku o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zgodnie z tą ustawą dotychczasowa Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej została nazwana Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojsko Polskie

 

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

15 sierpnia to Święto upamiętniające jedno z największych zwycięstw oręża polskiego odniesione w Bitwie Warszawskiej 1920 r. nad Rosją Sowiecką. W okresie II Rzeczypospolitej obchodzone bardzo uroczyście dla upamiętnienia walk w obronie Ojczyzny. Nie zostało nigdy anulowane żadnym aktem prawnym. Obchodzono je podczas II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Wojsku Polskim do 1947 r.
W następnych latach zaniechano jego obchodów i ustanowiono Dzień Wojska Polskiego (12 października) – upamiętniając w ten sposób chrzest bojowy 1 DP im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. W latach 1990–1992 Święto obchodzono w dniu 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992 r. przywróciła obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Wtedy też po raz pierwszy odbyły się centralne obchody tej uroczystości.

Podkategorie

Jubileusz 50 lecia powstania szkoły we wrześniu 2014 roku.

Prezentacja osiągnięć szkolnych - uczniów, organizacji itp. w sporcie, nauce oraz innych konkurach.

W tej kategorii artykułów sa wszystkie ważne wydarzenia które odbyły się w szkole w bieżacym roku.

Kategoria utworzona na potrzeby szkolnych rzeczników prasowych.

Wszystko na temat podręczników szkolnych.