Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

Projekt Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski

Do 7 października trwała rekrutacja uczniów i nauczycieli do udziału w zajęciach projektowych.
Wykorzystaliśmy wszystkie przyznane nam miejsca – 215 dla uczniów i 22 dla nauczycieli.

Nasza szkoła realizować będzie następujące zadania:

* dla uczniów

  1. Wyjazdowe warsztaty matematyczno-przyrodnicze

Stanowice 3 godziny – 40 miejsc

Stanowice 6 godzin – 72 miejsca

Centrum Nauki Kepler w Zielonej Górze – 85 miejsc

  1. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
    w tym:
  2. 1 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 43 grupy

5.3 Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne – 4 grupy

5.10 Zajęcia socjoterapeutyczno-ruchowe (poprzedzone badaniem), tzw. gimnastyka korekcyjna – 2 grupy

5.12 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – 1 grupa

 

  1. Technologie informacyjno-komunikacyjne,

w tym:

7.1 Nauka programowania w języku Scratch dla uczniów SP (Programowanie w Scratch) – 3 grupy

7.4 Kurs LEGO Robotyki i latających dronów – 1 grupa (prowadzący: firma zewnętrzna)

 

Wszystkie zajęcia (oprócz ostatniego 7.4) już są realizowane.

Jeszcze w tym miesiącu do szkoły mają zostać dostarczone pomoce dydaktyczne, które na pewno w znakomitym stopniu wpłyną na atrakcyjność prowadzonych zajęć.

 

* zajęcia dla nauczycieli:

  1. Szkoła dla wychowawców (40 godzin) - 11 miejsc
  2. Dydaktyka cyfrowa (4 dni) – 3 miejsca
  3. Obsługa tablicy interaktywnej (2 dni) – 8 miejsc

 

Zamknięcie Projektu planowane jest na wrzesień 2017 r.