Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

Dzień 13 maja 2016r. na trwałe zapisał się w historii naszej szkoły. I wcale nie dlatego, że trzynasty i piątek! Tego właśnie dnia podsumowaliśmy czteroletnią pracę z praktyką OK-Obserwacja Koleżeńska (OKO). Zwieńczeniem tej działalności było przyznanie nam honorowego tytułu, nadawanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO),  Szkoły Uczącej Się.

Konferencja Upowszechniająca

Ocenianie Kształtujące - Obserwacja

Dzień 13 maja 2016r. na trwałe zapisał się w historii naszej szkoły. I wcale nie dlatego, że trzynasty i piątek! Tego właśnie dnia podsumowaliśmy czteroletnią pracę z praktyką OK-Obserwacja Koleżeńska (OKO). Zwieńczeniem tej działalności było przyznanie nam honorowego tytułu, nadawanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO),  Szkoły Uczącej Się. Otrzymany certyfikat SUS potwierdza, że nauczyciele SP15 wdrażają w swojej pracy z uczniami procedury zarządzania jakością pracy skoncentrowane na procesie uczenia się uczniów. Tego wyjątkowego aktu dokonała Małgorzata Ostrowska, koordynatorka merytoryczna w Klubie SUS i Laboratorium Praktyk Edukacyjnych (LPE).

Gośćmi-uczestnikami Konferencji byli: Ewa Rawa–Lubuski Kurator Oświaty, Jolanta Andrysiak-Walas – Inspektor Wydziału Edukacji UM Gorzowa Wlkp., dyrektorzy i nauczyciele (blisko 60 osób) nie tylko miejscowych i okolicznych szkół, ale także z dalszych części kraju (Czacz, Piła, Drawno, Poznań, Wrocław, Lusowo, Wierzbno, Radosna-Dziedzice).

Tuż po centralnym wydarzeniu – wręczeniu nam certyfikatu Szkoły Uczącej Się – głos zabrała Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty. Serdecznie pogratulowała nam tego wyjątkowego wyróżnienia, dodając, że gorzowska Piętnastka jest właśnie szkołą wyjątkową (cyt.:) To z niej każda lubuska placówka powinna brać przykład. To w tej szkole dobre zarządzanie przez dyrektora, nowoczesny nadzór pedagogiczny przekładają się na pozytywne efekty kształcenia i wychowania. Pani Kurator wskazała na różnorodność i atrakcyjność metod stosowanych na lekcjach przez nauczycieli,  dzięki czemu nasi uczniowie chętnie się uczą i osiągają sukcesy.

Niezmiernie miło było nam słuchać tych pochwał. Wprawdzie nie od dziś mamy świadomość i widzimy, że to, co robimy, dobrze służy edukacji naszych uczniów, jednakże tak wysoka ocena Organu Nadzorującego jeszcze bardziej mobilizuje nas do wytężonej pracy z uczniami i dla uczniów.

Potem Małgorzata Ostrowska wystąpiła z wykładem Nauczycielska praktyka analizy i refleksji. Mówiła o rdzeniu nauczania i zadaniach edukacyjnych, ich wpływie na jakość nauczania. Zwróciła uwagę na obserwację klasy podczas nauczania, złożoność sytuacji w klasie. Szeroko zaprezentowała problem nauczycielskiego przeciążenia poznawczego. Podkreśliła rolę nauczycielskich zespołów profesjonalnej pracy, akcentując ich współpracę.

Kolejnym głównym wydarzeniem był panel moderowany przez Izabelę Jaskółkę-Turek, asystentkę SP15 w programie LPE. Najpierw szkolne liderki Zmiany: Gabriela Marczak i Magdalena Chmiel, przedstawiły działania szkolnego LAB w ramach realizacji upowszechnianej praktyki OKO i (wycinkowo) Analizy Prac Uczniów (APU), omawiając czteroletnią historię sukcesów,  trudności i uczenia się na błędach. Potem jedna z członków LAB – Karolina Jankowiak, poddała refleksji  własne działania, szczegółowo prezentując realizację cyklu Deminga. Takich wystąpień zaplanowanych było więcej, ale, jak to zwykle bywa, na przeszkodzie stanął brak czasu.

Teraz zaprosiliśmy panelistów na dwa warsztaty, równolegle realizowane. Dyrektorzy szkół uczestniczyli w szkoleniu OK obserwacja (OKO) - praktyka wspierająca rozwój nauczycieli, prowadzonym przez Marię Traczyk-dyrektor SP15, natomiast nauczyciele w warsztacie OK Obserwacja, prowadzonym przez liderki Zmiany. Celem tego doskonalenia było poznanie zasad OK-obserwacji i przekazywania informacji zwrotnej opartej na faktach.

Po warsztatach uczestnicy Konferencji obejrzeli pięć lekcji. W klasach edukacji wczesnoszkolnej obserwowali umiejętność pracy w grupie, a w starszych - formułowanie przez uczniów celów lekcji i kryteriów sukcesu do lekcji/zadania oraz udzielanie efektywnej informacji zwrotnej w relacji uczeń-uczeń.

Obserwowane lekcje prowadziły: Magdalena Gałązka (edukacja matematyczna, kl. 1e), Monika Prokopiuk (edukacja polonistyczna, kl. 1f), Anna Szmytkiewicz (język angielski, kl. 6b), Anna Kosmenda (historia, kl. 4d) i Krystyna Kudlińska (matematyka, kl. 5a).

Po lekcjach wystąpiły grupowe ćwiczenia rozmowy poobserwacyjnej. W formie warsztatów dokonano pięciu symulacji takich rozmów. Pomocą służyli asystenci prowadzących lekcje: Leszek Janczewski, Ewa Cegielska, Karolina Jankowiak, Dorota Malinowska i Izabela Makarewicz. Uczestnicy szkolenia podkreślali szczególną trudność w operowaniu językiem faktów. Zgodnie stwierdzili, że OKO to praktyka edukacyjna, która skutecznie wspiera  zmianę kultury uczenia się, która ma znaczący i stały wpływ na proces uczenia się uczniów poprzez poprawę umiejętności nauczycieli.

Ostatnim punktem spotkania była ewaluacja Konferencji Upowszechniającej OKO - Najefektywniejsza metoda obserwacji lekcji. Wszyscy uczestnicy wysoko ocenili Konferencję, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Oto niektóre uwagi Gości, zapisane w ankietach ewaluacyjnych:

  • Bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tej konferencji. Miła atmosfera, widoczne ogromne zaangażowanie nauczycieli. Chciałabym umieć tak zarażać innych OK, jak robią to liderki pracujące w tej szkole. BRAWO!
  • Dziękujemy za przedstawienie nam w jasny, zrozumiały sposób zasad OK obserwacji w pigułce.
  • Wielki szacun! Podziwiam nauczycieli tej szkoły i zastanawiam się, jak są motywowani do pracy (kosztem czasu wolnego)?
  • Szczególnie wartościowe były obserwacje konkretnych lekcji. Rozmowa z nauczycielem po obserwacji lekcji.
  • Wartością dla mnie były wszystkie dokładne informacje dotyczące OKO. Cenne były przykłady, jak w praktyce u nauczycieli wyglądały początki OK obserwacji. Bardzo podobała mi się prezentacja osób, były pełne energii i „ żyją” tymi praktykami.
  • Konferencja bardzo ciekawa i bardzo dobrze zorganizowana. Zabiorę ze sobą wiele pomysłów. Tak trzymajcie! Gratuluję!

Spotkanie zakończyły gratulacje. Najpierw Małgorzata Ostrowska przekazała wyrazy uznania Szkole, podkreślając wagę ustawicznego rozwijania uczenia się i nauczania w grupach nauczycielskich oraz zapraszając do kontynuowania współpracy z CEO, potem Izabela Jaskółka-Turek gratulowała wyróżnienia – dołączenia do elitarnego zespołu szkół z tytułem Szkoły Uczącej Się.

              Relację spisała

                                                                                                                                                            Beata Sławuta

                                                                                                                                                 Wicedyrektor Szkoły

Linki do artykułów gdzie można również przeczytać o wydarzeniu:

http://sus.ceo.org.pl/laboratoria-i-klub-sus/o-dzialaniu/aktualnosci/sp-15-w-gorzowie-wielkopolskim-podzielila-sie-ok

http://www.ko-gorzow.edu.pl/wydarzenia/3899- regionalna-konferencja- w-szkole- podstawowej-nr-15-w- gorzowie-wielkopolskim- ocenianie-ksztatujce- obserwacja

http://gorzow.tvp.pl/25329117/sp-nr-15-z-certyfikatem-jedynym-w-wojewodztwie

http://tvgorzow.pl/2016/05/13/laboratorium-sp-nr-15-sukcesem-w-nauczaniu/

http://radiogorzow.pl/radio-gorzow/wiadomosci/ucza-sie-nauczac/