Prowadząca:  Ewa Cegielska

Na zajęciach poznajemy najważniejsze miasta Polski i związane z nimi legendy. Chętnie korzystamy z Internetu. Pracujemy z mapą Polski. Wykonujemy prace plastyczno-techniczne. Bardzo lubimy różnorodne gry i zabawy.