Prowadząca: Monika Koziura

W zajęciach uczestniczy pięcioro dzieci z klas 1-3. Każde z nich posiada zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem wady postawy. Do grupy pierwszej uczęszcza trzech chłopców i dwie dziewczynki. W drugiej grupie znalazło się pięciu chłopców. Intensywność oraz ilość powtórzeń dostosowana jest do wieku dzieci, a ćwiczenia dobierane są indywidualnie do dziecka i jego wady. Ćwiczenia stóp wykonują wszystkie dzieci, natomiast dzieci z wadami stóp i kolan obowiązuje zwiększona ilość powtórzeń. Uczniowie ćwiczą przy pomocy piłek rehabilitacyjnych, skakanek. Przydatne są również 1 kg i 2 kg piłki lekarskie oraz woreczki.