Prowadząca: Marzanna Jankowska

Celem programu realizowanego na zajęciach jest stworzenie uczniom uzdolnionym warunków indywidualnego rozwoju zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiadomości, umiejętności oraz postaw uczniów poprzez podejmowanie atrakcyjnych i zróżnicowanych zadań, które wykraczają poza aktualne wiadomości i umiejętności dziecka.