Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

Prowadząca: Marzanna Jankowska

Celem programu realizowanego na zajęciach jest stworzenie uczniom uzdolnionym warunków indywidualnego rozwoju zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiadomości, umiejętności oraz postaw uczniów poprzez podejmowanie atrakcyjnych i zróżnicowanych zadań, które wykraczają poza aktualne wiadomości i umiejętności dziecka.