Prowadząca: Marzanna Jankowska

Celem głównym realizowanego podczas zajęć programu jestutrwalanie zdobytych umiejętności i wiedzy z matematyki.Uczniowie rozwijają logiczne myślenie, kształtują wyobraźnię,  usprawniają technikę liczenia.Celem tych zajęć jest pokazanie przydatności matematyki w życiu.