Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RODZICOM/OPIEKUNOM ZA TERMINOWE I SYSTEMATYCZNE

DOKONYWANIE WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW.

Pieniądze te są przeznaczone na wspieranie różnego rodzaju akcji , inicjatyw i działań organizowanych na rzecz naszych dzieci.

Sprawozdanie finansowe Funduszu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim za rok 2014/2015

Od 01.09.2014 do 01.09.2015 na konto Rady Rodziców z tytułu składki wpłynęło 16.220 zł-co oznacza, że na fundusz RR wpłaciło 270 uczniów.

Darowizny przekazane na konto Rady Rodziców to kwota 7708 zł

W roku szkolnym 2014/2015 Rada Rodziców zakupiła lub dofinansowała :

 • komputery do pracowni informatycznej za kwotę 10.000 zł
 • sprzęt nagłaśniający za kwotę 6.000 zł
 • sprzęt sportowy i doposażenie sali gimnastycznej 2.000 zł
 • zakup słodyczy na Mikołajki 489,41
 • zakup nagród na Konkurs Recytatorski 200 zł
 • serwis i wymiana tonera w drukarce w bibliotece 170,97 zł
 • zakup lodów na Dzień Dziecka 676,20
 • zakup książek do biblioteki 1200 zł
 • zakup rolet do biblioteki 852 zł
 • wynajęcie autokaru na konkurs Jasełkowy 200 zł
 • zakup testów dla klas VI 600 zł
 • zakup nagród książkowych dla finalistów ,laureatów oraz innych wyróżnień 1200 zł

Rada Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 wydała kwotę 23.588,58.

71 8363 0004 0005 3745 3000 0001

Konto Rady Rodziców

Składka roczna - 60 zł