Prowadząca: Anetta Szopa

Podstawowym celem zajęć jest doprowadzenie do umiejętności poprawnego mówienia, czytania i pisania (pod względem kaligraficznym, ortograficznym i gramatycznym), wyzwolenie potencjalnych możliwości i zainteresowań dziecka oraz wzmocnienie jego mocnych stron. Uczniowie uczą się poprzez zabawę- zespołowe zabawy i gry ruchowe z elementami rywalizacji,  zabawy konstrukcyjne, konkursy, gry dydaktyczne. Taka forma zajęć wyzwala ciekawość i zainteresowanie, wzbudza motywację do wykonywanych zadań szkolnych i wpływa na rozwijanie twórczych postaw poznawczych dzieci.