Prowadząca: Anetta Szopa

Głównym celem zajęć jest aktywizowanie i zachęcanie do pozytywnego nastawienia i zwiększonego wysiłku w uczeniu się matematyki. Na zajęciach uczniowie rozwiązują różnorodne zadania matematyczne, doskonalą umiejętność logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek  i łamigłówek matematycznych. Podczas zabaw i gier ćwiczą umiejętność spostrzegania, wyobraźni i aktywności twórczej.