Prowadząca: Beata Sławuta

Głównym celem jest podnoszenie sprawności językowej i rozwijanie funkcji komunikacyjnej. Uczniowie opanowują prawidłową wymowę głosek zaburzonych, usprawniają aparat artykulacyjny, wypracowują nawyk samokontroli mowy, poszerzają zasób słownictwa i podnoszą sprawność językową. Uczestnicy Projektu doskonalą funkcje mające wpływ na rozwój mowy (koncentrację, pamięć, koordynację wzrokowo– ruchową). Dzieci bardzo chętnie wykonują ćwiczenia logopedyczne i są bardzo zadowolone z różnorodnych form pracy na zajęciach. Wielki entuzjazm wzbudza w nich praca z wykorzystaniem gier logopedycznych.