Prowadząca: Małgorzata Leśniak

Zajęcia matematyczne to czasem zabawa, czasem wyzwanie. Różnorodność gier i pomocy dydaktycznych sprawia, że uczniowie, oprócz ćwiczenia sprawności rachunkowej, mają możliwość spostrzegania wzrokowego, sprawności manualnej, orientacji przestrzennej oraz ćwiczenia wielu innych dyspozycji intelektualnych. Nawet w czasach powszechnego użytkowania kalkulatorów  dzieci muszą opanować umiejętność dodawania i odejmowania.