Prowadząca: Małgorzata Leśniak

Zajęcia umożliwiają uczniom opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie pisania i czytania. Poprzez różnorodne gry i zabawy słowne dzieci doskonalą znajomość alfabetu, analizę i syntezę wzrokową, umiejętność wypowiedzi ustnych, twórcze myślenie i reguły ortograficzne. Uczniowie pracujący  w grupie, w parach rywalizują ze sobą. Wygrana wzmacnia ich samoocenę, porażka mobilizuje do dalszej pracy.