Prowadząca: Iwona Hajdo

Zajęcia w mało licznych grupach są miłą i atrakcyjną formą spędzania czasu. Wykorzystywane różnorodne pomoce dydaktyczne rozbudzają ciekawość dzieci, zachęcają do pracy, dają szanse na utrwalanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności zdobywanych na lekcjach. Ważnym elementem tych zajęć jest  radzenie sobie z porażką, niepowodzeniem,  które często staje się bodźcem do dalszej wytężonej pracy. Nauka przez zabawę ułatwia uczniom przełamywanie niechęci do matematyki i sprawia, że zaczynają ją lubić.