Prowadząca: Magdalena Gałązka

Zajęcia prowadzone są w grupach 6- osobowych. Uczniowie bardzo często korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych takich jak domino obrazkowe, krzyżówki, puzzle obrazkowe i wyrazowe, rebusy, przeplatanki alfabetyczne itp.  Dzieci ćwiczą wymowę, doskonalą umiejętność wypowiadania się na dany temat, kształtują umiejętność pisania i czytania, ćwiczą ortografię i gramatykę. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia i chętnie współpracują.