Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

27 sierpnia 1964 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze nadało Szkole Tysiąclecia w Gorzowie Wlkp. imię Ludowego Wojska Polskiego. Na mocy niniejszej decyzji od dnia 1 września 1964 roku obowiązuje następująca nazwa: Szkoła Podstawowa im. Ludowego Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp. Szkoła Podstawowa nr 15 rozpoczęła swą pracę dydaktyczno – wychowawczą w dniu 1 września 1964 roku i od tego dnia datuje się jej historia.

Pierwszym kierownikiem szkoły został Tadeusz Androchowicz. 1 września 1964 roku grono nauczycielskie liczyło trzydzieści osób.

Dyrektorzy i wicedyrektorzy

 

DyrektorLataWicedyrektorLata
Tadeusz Androchowicz 1964-1970 Kazimierz Krych 1964-1967
Zofia Przysucha 1967-1970
Ireneusz Dreger 1970-1978 Zofia Przysucha 1970-1971
Danuta Zwiernik 1971-1978
Krystyna Kopacz 1975-1976
Irena Krzyżanowska 1978-1988 Łucja Orłowska 1978-1983
Monika Pietrzykowska 1979-1980
Łucja Wilczyńska 1980-1981
Teresa Niemyska 1982-1986
Maria Zaczyńska 1983-1988
Janina Ladowska 1986-1987
Jadwiga Susmenda 1987-1988
Marian Madeksza 1988-1991 Jadwiga Susmenda 1988-1989
Maria Zaczyńska 1988-1991
Zofia Rokicka 1989-1991
Paweł Wilczyński 1991-2001 Barbara Klimanowska 1991-1997
Wiesława Lenkajtis 1991-1999
Maria Traczyk 1999-2001
Maria Traczyk od 2001
Maria Łangowska 2001-2012
Beata Sławuta od 2012

Ważniejsze wydarzenia w historii naszej szkoły.   

Już w 1964 r. powołano drużynę harcerską,  która nosiła imię Aleksandra Zawadzkiego. Rok później powstała drużyna męska, zaczęły pracować dwie drużyny zuchowe.

Znaczącą dla szkoły datą jest dzień 12 października 1967 r. Komitet Rodzicielski przekazał wówczas szkole sztandar jako żywy symbol przynależności Ziemi Lubuskiej do Polski.

W roku szkolnym 1973/74 uroczyście obchodzono 10-lecie istnienia szkoły oraz wręczenie Sztandaru dla Szczepu działającego przy SP 15. 

W następnym roku wizytujący szkołę bardzo wysoko ocenili naszą placówkę i zaliczyli ją do przodujących w mieście i powiecie. SP 15 została odznaczona medalem KEN. 11 października 1985 r. sztandar szkoły został udekorowany odznaką Za zasługi dla rozwoju województwa gorzowskiego. Dzięki pomocy żołnierzy LWP, rok później, otwarto harcówkę.

W 1988 r. ze względu na bardzo trudne warunki lokalowe (w 41 oddziałach uczyło się 1143 uczniów mając do dyspozycji 20 gabinetów) powołano Społeczny Komitet Rozbudowy SP 15.

W następnym roku szkolnym placówce nadano odznakę Za zasługi dla ZBoWiD. Uroczyście obchodzono też 25-lecie placówki. Komitet Rodzicielski Zorganizował zbiórkę pieniędzy na kserokopiarkę.

Lata 1990/91 przyniosły wiele zmian. W szkole zaczęły się odbywać lekcje religii, wprowadzono sześciostopniową skalę oceniania. Dzięki zaś przedsiębiorstwu Techbud – otrzymaliśmy pierwszy magnetowid. Firma Vermona podarowała nam organy elektryczne ze wzmacniaczem.

Rok szkolny 1991/92 - trzymaliśmy adaptowany na potrzeby szkoły budynek sąsiedniego przedszkola. Przenieśli się tam uczniowie klas I – III. W marcu otwarto pracownię komputerową, odtąd ósmoklasiści rozpoczęli obowiązkowe lekcje informatyki.

W kolejnym roku szkolnym dzięki aktywności Rady Rodziców udało się ponownie zakupić odtwarzacz do wideokaset, telewizor, krzesła oraz urządzić salę audiowizualną.

Dla uczczenia pamięci zmarłego kolegi – pedagoga, wielkiego animatora i propagatora sportu Zygmunta Dolinkiewicza szkoła podjęła inicjatywę organizacji Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików. Memoriał był początkowo imprezą o zasięgu krajowym, a po kilku latach zmagania miały charakter międzynarodowy. W lutym 2004 r. rozegrano już XI Memoriał.

W 30 roku swego istnienia szkoła liczyła 747 uczniów, 56 pedagogów uczących  w 32 oddziałach. 23 listopada 1994 r. powstał przy SP 15 Uczniowski Klub Sportowy Lider zrzeszający 150 członków.

Koniec roku szkolnego 1995/96 przyniósł uchwałę miasta nakazującą powrót oddziałów nauczania początkowego do budynku głównego przy ul. Kotsisa 1.

W marcu 1999 r. zakończyły się burzliwe dyskusje na temat sieci szkół w Gorzowie. Zdecydowano, iż od 1 września w budynku SP 15 ma pozostać sześcioklasowa szkoła podstawowa.

24 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w apelu oraz uroczystości rozformowania i pożegnania Sztandaru 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów, która przez wiele lat była zakładem opiekuńczym SP 15.

W 2000 r. z inicjatywy wicedyrektor Marii Traczyk szkoła przystąpiła do organizacji I Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Dziecięcej Matka, Mama, Mamusia. Konkurs odbywający się w formule biennale, na stałe wpisał się do kalendarza imprez szkolnych.

Od 2001 r. do chwili obecnej szkołą zarządza mgr Maria Traczyk,  

w tym roku otwarto w naszej placówce pracownię internetową na 14 stanowisk. Nawiązaliśmy także kontakt   z Grundschule Mitte w Eberswalde. Zachęceni efektami współpracy z niemiecką szkołą zaczęliśmy ubiegać się o uczestnictwo w projekcie Sokrates.

W 2002 r. Piętnastka stała się pierwszą publiczną podstawówką w mieście realizującą program Unii Europejskiej Socrates Comenius. W ramach projektu współpracujemy ze szkołami z Austrii, Hiszpanii, Irlandii i Niemiec. Szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku. Wpływ na to niewątpliwie mają osiągnięcia uczniów i nauczycieli we wszystkich obszarach życia szkoły.

 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim