Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

Ważniejsze wydarzenia w historii naszej szkoły.   

Już w 1964 r. powołano drużynę harcerską,  która nosiła imię Aleksandra Zawadzkiego. Rok później powstała drużyna męska, zaczęły pracować dwie drużyny zuchowe.

Znaczącą dla szkoły datą jest dzień 12 października 1967 r. Komitet Rodzicielski przekazał wówczas szkole sztandar jako żywy symbol przynależności Ziemi Lubuskiej do Polski.

W roku szkolnym 1973/74 uroczyście obchodzono 10-lecie istnienia szkoły oraz wręczenie Sztandaru dla Szczepu działającego przy SP 15. 

W następnym roku wizytujący szkołę bardzo wysoko ocenili naszą placówkę i zaliczyli ją do przodujących w mieście i powiecie. SP 15 została odznaczona medalem KEN. 11 października 1985 r. sztandar szkoły został udekorowany odznaką Za zasługi dla rozwoju województwa gorzowskiego. Dzięki pomocy żołnierzy LWP, rok później, otwarto harcówkę.

W 1988 r. ze względu na bardzo trudne warunki lokalowe (w 41 oddziałach uczyło się 1143 uczniów mając do dyspozycji 20 gabinetów) powołano Społeczny Komitet Rozbudowy SP 15.

W następnym roku szkolnym placówce nadano odznakę Za zasługi dla ZBoWiD. Uroczyście obchodzono też 25-lecie placówki. Komitet Rodzicielski Zorganizował zbiórkę pieniędzy na kserokopiarkę.

Lata 1990/91 przyniosły wiele zmian. W szkole zaczęły się odbywać lekcje religii, wprowadzono sześciostopniową skalę oceniania. Dzięki zaś przedsiębiorstwu Techbud – otrzymaliśmy pierwszy magnetowid. Firma Vermona podarowała nam organy elektryczne ze wzmacniaczem.

Rok szkolny 1991/92 - trzymaliśmy adaptowany na potrzeby szkoły budynek sąsiedniego przedszkola. Przenieśli się tam uczniowie klas I – III. W marcu otwarto pracownię komputerową, odtąd ósmoklasiści rozpoczęli obowiązkowe lekcje informatyki.

W kolejnym roku szkolnym dzięki aktywności Rady Rodziców udało się ponownie zakupić odtwarzacz do wideokaset, telewizor, krzesła oraz urządzić salę audiowizualną.

Dla uczczenia pamięci zmarłego kolegi – pedagoga, wielkiego animatora i propagatora sportu Zygmunta Dolinkiewicza szkoła podjęła inicjatywę organizacji Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików. Memoriał był początkowo imprezą o zasięgu krajowym, a po kilku latach zmagania miały charakter międzynarodowy. W lutym 2004 r. rozegrano już XI Memoriał.

W 30 roku swego istnienia szkoła liczyła 747 uczniów, 56 pedagogów uczących  w 32 oddziałach. 23 listopada 1994 r. powstał przy SP 15 Uczniowski Klub Sportowy Lider zrzeszający 150 członków.

Koniec roku szkolnego 1995/96 przyniósł uchwałę miasta nakazującą powrót oddziałów nauczania początkowego do budynku głównego przy ul. Kotsisa 1.

W marcu 1999 r. zakończyły się burzliwe dyskusje na temat sieci szkół w Gorzowie. Zdecydowano, iż od 1 września w budynku SP 15 ma pozostać sześcioklasowa szkoła podstawowa.

24 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w apelu oraz uroczystości rozformowania i pożegnania Sztandaru 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów, która przez wiele lat była zakładem opiekuńczym SP 15.

W 2000 r. z inicjatywy wicedyrektor Marii Traczyk szkoła przystąpiła do organizacji I Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Dziecięcej Matka, Mama, Mamusia. Konkurs odbywający się w formule biennale, na stałe wpisał się do kalendarza imprez szkolnych.

Od 2001 r. do chwili obecnej szkołą zarządza mgr Maria Traczyk,  

w tym roku otwarto w naszej placówce pracownię internetową na 14 stanowisk. Nawiązaliśmy także kontakt   z Grundschule Mitte w Eberswalde. Zachęceni efektami współpracy z niemiecką szkołą zaczęliśmy ubiegać się o uczestnictwo w projekcie Sokrates.

W 2002 r. Piętnastka stała się pierwszą publiczną podstawówką w mieście realizującą program Unii Europejskiej Socrates Comenius. W ramach projektu współpracujemy ze szkołami z Austrii, Hiszpanii, Irlandii i Niemiec. Szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku. Wpływ na to niewątpliwie mają osiągnięcia uczniów i nauczycieli we wszystkich obszarach życia szkoły.

 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim