Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

Prowadząca: Magdalena Chmiel

Na zajęciach uczniowie usprawniali funkcje poznawcze uczestniczące w nauce czytania
i pisania: wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, motoryczne i współdziałanie ze sobą tych funkcji. Dzieci poprawiły pamięć i koncentrację uwagi, a także logiczne myślenie. Osiągnęły postępy w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz poziomu graficznego pisma. Poprawiły jakość czytania i rozumienie czytanego tekstu. Poszerzyły zakres słownictwa, zarówno biernego jak i czynnego. Rozwinęły sprawność językową w zakresie różnych form wypowiedzi ustnej i pisemnej. Dzieci w wielu przypadkach osiągnęły lepsze wyniki w nauce i wzrosła ich motywacja do dalszej nauki.