Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

Podsumowanie Maratonu Lekcji Otwartych

12 grudzień 2014 r.

Tegoroczny Maraton Lekcji Otwartych był wyjątkowy. Nauczyciele prowadzili zajęcia metodą warsztatowego modelu lekcji, która -  jak się okazało – zaangażowała wszystkich uczniów do osiągania celów, do rozmów w parach, dyskusji, odpowiedzialności za wyniki grupy, ale przede wszystkim do uczenia się.

W tym roku bohaterami byli:

Pani Monika Prokopiuk i klasa 3a (8 grudnia),

Pani Lucyna Stuła i klasa 2a (9 grudnia),

Pani Anna Bobin i klasa 5d (10 grudnia),

Pan Artur Świerzko i klasa 5c (11 grudnia).

Dzieci z 3a udowodniły, że potrafią rozwiązywać zadania tekstowe.

Uczniowie z 2a wyszukiwali informacji w tekście i na tej podstawie wyciągali wnioski.

Klasa 5d miała za zadanie zredagować ciekawe opowiadanie, zainspirowane wylosowanym przez liderów grup przysłowiem, a 5c doskonaliła rozumowanie i korzystanie z różnych źródeł informacji.

Lekcje obserwowały 12-13-osobowe zespoły nauczycielskie, które skrupulatnie zapisywały fakty dotyczące zajęć, aby tego samego dnia przedstawić informację zwrotną prowadzącemu. Bo nasz Maraton to przede wszystkim znakomita forma doskonalenia, która wpływa na jakość procesu uczenia się w szkole.  Bez fałszywej skromności mogę stwierdzić, że z roku na rok nasze lekcje są coraz ciekawsze, a uczniowie coraz więcej z nich wynoszą.

Pozostająca pod wielkim wpływem pracy nauczycieli i uczniów

Maria Traczyk

Dyrektor SP 15