Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

Dzień 1 maja jest dla wielu Polaków ważną datą. Właśnie tego dnia 2004 r. Polska wraz z 9 innymi państwami stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Mija już 17 lat od tego wydarzenia.

Można długo się rozpisywać na temat korzyści płynących z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Dzisiaj chcielibyśmy skupić się na tym, co konkretnie udało się nam – Szkole Podstawowej nr 15 – uzyskać dzięki przynależności Polski do tej Wspólnoty.

Dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej zrealizowaliśmy liczne projekty w ramach programów Socrates, Comenius czy Erasmus. Dzięki władzom naszego miasta udało się również pozyskać środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu „On-linowa edukacja” został zakupiony sprzęt niezbędny do nauki na odległość.

Krótki rys historyczny naszych działań, które zostały sfinansowane ze środków unijnych:

- lata 2002-2004 projekt Socrates „Woda i co dalej?!” - partnerzy: Niemcy, Austria, Hiszpania i Irlandia Płn.

- lata 2004-2006 projekt Socrates Comenius Państwa w sztuce. Sztuka i historia sztuki jako forma ukazania czasów i miejsc” - partnerzy: Rumunia, Węgry, Austria, Malta, Niemcy i Włochy.

- lata 2008-2010 projekt Comenius Budowanie i szerzenie miłości, tolerancji i jedności poprzez wzajemne wzbogacanie kulturowe- partnerzy: Turcja, Hiszpania, Grecja i Łotwa.

- lata 2012-2014 projekt Comenius „Chroń naturę, zatroszcz się o swoją przyszłość“ - partnerzy: Belgia oraz Turcja.

- lata 2013-2015 projekt „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim" w ramach działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

- lata 2016-2018 projekt Erasmus+ „Jestem pedagogiem innowacyjnym, nauczam globalnie – różne techniki nauczania a podwyższanie umiejętności językowych” - partnerzy: Włochy, Szwecja i Francja.

- lata 2020 – 2022 projekt Erasmus+ "Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły" – partnerzy: Włochy, Francja, Szwecja, Hiszpania i Irlandia.

Dzisiaj możemy wymienić liczne korzyści płynące z uczestnictwa we wszystkich wymienionych programach. Pozyskane fundusze pokrywały w całości koszta związane z realizacją wytyczonych zadań, podróży zagranicznych oraz możliwości zakupu wielu pomocy dydaktycznych.

Wzrosła motywacja nie tylko uczniów, ale i również nauczycieli do nauki języków obcych. We wszelkie prace nad projektami angażowaliśmy uczniów, zarówno tych młodszych jak i starszych.

Uczniowie poznawali państwa partnerskie, ich historię, kuchnię oraz tradycje panujące w tych krajach. Niektórzy uczniowie mieli także możliwość zapoznania rówieśników z zagranicy. Kilkudziesięciu z nich brało udział w zagranicznych spotkaniach m.in. w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, na Łotwie, we Włoszech.

Udział w projektach był i jest okazją promocji naszej szkoły, naszego miasta i kraju. Na wszelkie imprezy organizowane w ramach projektów zapraszaliśmy lokalne media. Prasa, telewizja i radio informowały o wydarzeniach w naszej szkole. Nasze projekty promowaliśmy w czasie szkoleń, targów edukacyjnych czy Dni Europejskich.

Dla wielu nauczycieli z zagranicy przyjeżdżających na spotkania do naszej szkoły była to pierwsza wizyta w Polsce. Dbaliśmy o dobry wizerunek naszej ojczyzny. Staraliśmy się również kreować jak najlepszą opinię o nas i walczyć ze stereotypowym myśleniem o Polakach.

Udział w tych projektach nie byłyby możliwy bez osób, które znacząco przyczyniły się do ich realizacji. Mamy tu na myśli byłą panią dyrektor Marię Traczyk, panie wicedyrektor Marię Łangowską, Beatę Sławutę i Monikę Prokopiuk. Oczywiście ogromną pracę wykonali koordynatorzy szkolni projektów pani Karolina Jankowiak (obecna dyrektor szkoły) oraz pan Artur Świerzko. W znaczący sposób do naszego sukcesu przyczynił się również pan Radosław Wróblewski - konsultant ds. edukacji europejskiej i funduszy dla edukacji przy Wojewódzki Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp., obecna pani dyrektor Wydziału Edukacji - Renata Pliżga oraz pani inspektor Małgorzata Pruszkowska. Należy również wspomnieć o wszystkich nauczycielach i uczniach, którzy pomagali w pracach nad projektami.

Karolina Jankowiak koordynator programu Erasmus+

Artur Świerzko koordynator programów Socrates i Comenius

 

Szukaj na stronie

Przeszukaj portal

Statystyka

Użytkowników:
4
Artykułów:
340
Odsłon artykułów:
784543

 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim