Informacja dla rodziców - nabór 2020

Wniosek o przyjęcie kandydata - spoza rejonu

Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu zamieszkania

Załącznik nr 4 - potwierdzenie woli zapisu

Załącznik nr 5 - dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego

Zasady rekrutacji 2020

Zgłoszenie - szkoła podstawowa obwodowa