STATUT SP 15

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE W SP 15

UCHWAŁA RP W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W WO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ