Nazwa restauracji:i numer rachunku:

Bartosz Szengart

Zakład Gastronomiczny „ U Anki”

pod nazwą Restauracja Arteria

21124064941111001075090301  

W przelewie należy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer szkoły.  

Menu obiady dzieci 13 - 24 stycznia