Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

O naszej Szkole

                                                                    Jakość prowadzi do rozwoju i zawsze można ją rozwijać”

 

Piętnastka jest szkołą wyjątkową, która dobrze przygotowuje do kolejnego etapu edukacji, a jednocześnie promuje nasze miasto i kraj w świecie.

Do placówki liczącej 27 oddziałów (6 dla klas I-III i 11 dla klas IV – VIII) uczęszcza 600 uczniów.

Dzieci mają zapewnioną opiekę w świetlicy już od 6.45 i aż do 16.30, a gabinety najmłodszych znajdują się na oddzielnym piętrze.

Naszej pracy nadają kierunek programy, które realizujemy od kilkunastu lat.

Oto najważniejsze z nich:

 1. Szkoła laboratoryjna. Jako jedyni w województwie lubuskim należymy do Laboratorium Praktyki Edukacyjnej – elitarnego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Mianem szkoły laboratoryjnej może poszczycić się tylko 8 placówek w Polsce.

Laboratoria  są placówkami, które przodują w umiejętności poprawiania i doskonalenia procesu nauczania oraz budują przestrzeń do współpracy nauczycieli nad zwiększaniem efektywności uczenia się uczniów.

W ramach Laboratorium odbywają się u nas OK Obserwacje Koleżeńskie (jesteśmy krajowymi pionierami w zakresie stosowania tej procedury) i Współprowadzenie Lekcji. Podczas zajęć stosujemy wszystkie elementy Oceniania Kształtującego: cele i kryteria sukcesu, pytania kluczowe, informację zwrotną, ocenę koleżeńską i samoocenę. Uczniowie wiedzą, czego i po co się uczą, a nauczyciele doskonalą swój warsztat w ramach kilkunastu w roku konsultacji (?) z Asystentem CEO i comiesięcznych spotkań Laboratorium.

 

2. Erasmus+ (Europejski Program Edukacyjny). Projekt ukierunkowany jest na wprowadzenie długofalowych zmian w zakresie uczenia się i nauczania poprzez wymianę dobrych praktyk między szkołami partnerskimi niezbędną do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Poprzez realizację zadań projektowych budujemy inną rzeczywistość szkolną, wdrażamy nowe techniki nauczania: CLIL, współprowadzenie lekcji, pracę w stacjach oraz nauczanie przez doświadczenie. W tym roku mija 19 lat współpracy z różnymi szkołami europejskimi.

 

3. Global Scholars. Do tego programu zaprosił nas burmistrz Nowego Jorku, dzięki czemu możemy z parterami z różnych stron świata realizować ciekawe zadania, wykorzystując bezpieczną platformę internetową. Nasi podopieczni doskonalą język angielski, nagrywają filmy, uczestniczą w dyskusjach on-line i dowiadują się, jak uczą się dzieci na innych kontynentach. To już dziewiąty rok pracy w projekcie.

 

4. Szkoła ucząca się - tytuł przyznany Piętnastce przez Centrum Edukacji Obywatelskiej za budowanie w placówce systemu zapewnienia jakości uczenia się i nauczania poprzez wdrożenie nowych praktyk.

 

5. Bogata oferta konkursów szkolnych ma na celu umożliwienie uczniom rozwijania swoich zainteresowań, ale przede wszystkim odkrywanie talentów na różnych płaszczyznach.

 

Gorzowska Piętnastka nie tylko pokazuje, że publiczna oświata może śmiało konkurować z niepubliczną, ale także nigdy nie zapomina o tym, że jakość prowadzi do rozwoju i zawsze można ją rozwijać.

 

                                                                                                                                                                                        Maria Traczyk

                                                                                                                                                                                        Dyrektor SP 15