Harmonogram działań Komisji Rekrutacyjnej

Informacja dla rodzica - nabór 2019

Nabór do szkół podstawowych - Podręcznik dla opiekuna

Obwody

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata - załącznik nr 3

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej - załącznik nr 4

Uchwała Rady Miasta - kryteria rekrutacji

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej - załącznik nr 2

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych - załącznik nr 5

Zarządzenie Prezydenta Miasta - nabór 2019

Zasady i terminy rekrutacji do szkół podstawowych - nabór 2019

Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej - załącznik nr 1

Rodzic może dokonać rejestracji wchodząc na stronę:

http://www.gorzow.pl/PL/3128/6618/Nasze_systemy_e-naboru/k/#