Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

 

Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Podstawa prawna

Informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty

Filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021

W terminie głównym

 

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

 

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

9 lipca 2021 r.

 

 

Czas trwania

 

Arkusz standardowy

Przedłużenie czasu

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

oke.poznan.pl