Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

Prezentacja o egzaminie ósmoklasisty

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

Filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty.

1. Egzamin ósmoklasisty - informacje ogólne.

2. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.).

3. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.).

4. Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

5. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2018/2019

 

W terminie głównym

 

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym

 

1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

2. matematyka – 2 czerwca 2029 r. (wtorek) – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 11:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

19 czerwca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

19 czerwca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

26 czerwca 2020 r.

 

 

Czas trwania

 

Arkusz standardowy

Przedłużenie czasu

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/