Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

Filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty.

1. Egzamin ósmoklasisty - informacje ogólne.

2. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.).

3. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.).

4. Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

5. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2018/2019

 

W terminie głównym

 

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym

 

1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

21 czerwca 2019 r.

 

 

Czas trwania

 

Arkusz standardowy

Przedłużenie czasu

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/