Zarządzenie Prezydenta Miasta o rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do szkoły spoza obwodu