Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

Wyposażenie w ramach Cyfrowej Szkoły

W ramach programu Cyfrowa Szkoła zakupiono 50 przenośnych komputerów dla ucznia,  6 przenośnych komputerów dla nauczyciela, 2  szafy do przechowywania przenośnych komputerów, 5 tablic interaktywnych, 3 projektory krótkoogniskowe. W szkole zainstalowano szkolną sieć bezprzewodową Wi-Fi.

Uroczyste otwarcie pilotażowego programu rządowego Cyfrowa Szkoła   (17.12.2012)


402 szkoły w Polsce w programie rządowym Cyfrowa Szkoła, w tym nasza „Piętnastka” jedyna z Gorzowa. Dzięki szczęśliwej - dla nas - ręce pana Wojewody - odbyło się przecież losowanie, udało się pozyskać prawie 250 tysięcy zł na realizację zamówienia: 190 tysięcy to dotacja rządowa, a 55 tysięcy wkład własny organu prowadzącego.

17 grudnia, na otwarciu Cyfrowej Szkoły, zaszczycili nas swoją obecnością:

  • Pan Jan Świrepo, Wicewojewoda Lubuski,
  • Pani Alina Nowak, Wiceprezydent Miasta,
  • Pan Jerzy Sobolewski, Przewodniczący Rady Miasta,
  • Pan Adam Kozłowski, Dyrektor Wydziału Edukacji,
  • Pan Andrzej Zelius, Dyrektor Ośrodka Komputerowego Infostil
  • Pan Dariusz Dreger Wicedyrektor Ośrodka Komputerowego Infostil

Na konferencji inauguracyjnej w Warszawie, pani Joanna Berdzik wiceminister edukacji powiedziała „Rozpoczynamy pilotaż czegoś, co ma się wydarzyć w przyszłości”. Tak, mamy za sobą komponent sprzętowy, jesteśmy w trakcie realizacji komponentu szkoleniowego, a w przyszłości wydarzyć się musi: podniesienie podstawowych kompetencji uczniów w zakresie pisania, czytania i liczenia poprzez wykorzystanie TIK – to główny cel projektu.

Mamy dwie Pracownie Cyfrowe, w każdej 25 laptopów w mobilnych szafkach, tablice interaktywne, projektory, głośniki, laptopy dla nauczycieli. W każdym tygodniu, licząc od stycznia, zobowiązani jesteśmy do zrealizowania co najmniej 9 lekcji z wykorzystaniem TIK. Sprzęt ma służyć uczniom, a w Piętnastce pracują ambitni nauczyciele. Dlatego pomimo, że byliśmy dopiero po dwóch szkoleniach, już na otwarciu pokazaliśmy lekcję z wykorzystaniem sprzętu informatycznego. Zadania podjął się szkolny koordynator, pani Gabriela Marczak oraz klasa 5c. Zajęcia podobały się wszystkim! Serdecznie dziękuję uczniom oraz pani Marczak za lekcję na miarę XXI wieku.
 
Maria Traczyk
Dyrektor Szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim