W najbliższy piątek uczniowie proszeni są o ubranie się na kolor czerwony