Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

WNIOSEK RODZICA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAŁ 1

WNIOSEK RODZICA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAŁ. 2 (spoza obwodu)

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych