Polska

Polska

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

1 procent

 

 

Szkoła Ucząca Się

 

Global Scholars

Erasmus+

Mija kwartał naszej pracy w projekcie 8.2.2 Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do lektury artykułu o naszych projektowych działaniach.

Wprawdzie do szkoły nie dotarły jeszcze żadne pomoce dydaktyczne, które z pewnością znacząco podniosą atrakcyjność wszystkich zajęć, ale od czego pomysłowość prowadzących i ich osobiste zaangażowanie. Na zdjęciach dokumentujących działania wyraźnie widać, że nauczyciele naprawdę potrafią zrobić coś z niczego, sami finansują zakup niezbędnych materiałów, a wszystko po to, by uczniowie – uczestnicy zajęć - doskonalili swoje umiejętności i rozwijali pasje w naprawdę ciekawy, nierzadko niebanalny sposób.

Zapraszamy do przeglądu zajęć projektowych.

Prowadząca: Monika Koszcz

Uczniowie na zajęciach kształcą swoją sprawność motoryczną: ćwiczą sprawność dłoni, palców i nadgarstka. Na zajęciach dzieci nie znają nudy. W formie zabawy, ćwiczeń grafomotorycznych czy plastycznych doskonalą swoje czynności ruchowe. Do tej pory mogły wykonać np. ramkę na zdjęcie, ozdobny lampion, sowę z filcu, a także budować konstrukcje z kloców waflowych.

Prowadząca: Anna Kosmenda

Zajęcia grafomotoryczne z historią w tle

   

Prowadząca: Aleksandra Barsaba

Dzieci podczas zajęć mogą rozwijać swoje umiejętności, dzięki podejmowaniu różnorodnych wyzwań – zwykle są to gry i zabawy edukacyjne, które uczniowie szczególnie lubią. Takie zadania pozwalają dzieciom rozwijać ich zdolności pisania, czytania, zapamiętywania, a nawet liczenia. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach,  bo mogą rozwijać swoje kompetencje w przyjemny sposób.

     

Prowadząca: Iwona Hajdo

Głównym celem zajęć polonistycznych jest rozwijanie poprawnej mowy dzieci i zapobieganie trudnościom w nauce czytania, pisania i wypowiadania się. Uczniowie wykonują ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową. W tym celu wykorzystywane są gry i loteryjki obrazkowe, ruchomy alfabet, puzzle obrazkowe i wyrazowe, rebusy, przeplatanki alfabetyczne itp.  Dzieci ćwiczą wymowę, doskonalą umiejętność wypowiadania się na dany temat. Ponadto wykonują ćwiczenia  i zadania  podnoszące poziom graficzny ich pisma.

  

Głównym celem zajęć matematycznych jest doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania, rozwijanie orientacji przestrzennej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wnioskowania i rozwiązywania zadań  matematycznych. Uczniowie pracują samodzielnie, w parach oraz w małych grupach. Korzystają z takich pomocy jak: liczmany duże i małe, gry logiczno- matematyczne, domino. Atmosfera zabawy sprzyja uczeniu się matematyki.

  

Prowadząca: Joanna Łazowska

Uczniowie wykonują zestawy ćwiczeń, które mają doprowadzić do korekcji postawy ciała.

Dzięki tym zajęciom, uczniowie są świadomi, jakie konsekwencje wynikają z wystąpienia wady postawy, kształtują nawyk prawidłowej postawy.

      

Prowadząca: Anna Suchecka

Piramida ortograficzna P1 i P2 (poznanie podstawowych reguł  zasad  pisowni języka polskiego - ó, u, rz, ż, ch, h) – klasa 2. i 3.

- Użycie puzzli ortograficznych w kształcie trójkąta jako piramidy do której trzech boków należy dopasować daną trudność ortograficzną na początku dla uczniów zarówno klasy drugiej, jak i trzeciej było dość trudne. Dopiero z biegiem zajęć uczniowie nabierali wprawy i  bez większych problemów ukończyli ćwiczenie.  Koniec gry polegał na zbudowaniu piramidy – trójkąta z danymi trudnościami ortograficznymi.

Piramida matematyczna M1 doskonaląca rachunek pamięciowy w zakresie 100.

- Wykorzystanie puzzli matematycznych dotyczących dodawania w zakresie 100, była dla uczniów klasy 2 dużym wyzwaniem a dla klasy 3 utrwaleniem działań dotyczących sumy liczb.  Z jednej strony uczniowie mieli działanie a po drugiej wynik, który należało dopasować do właściwego działania. Ukończenie gry tworzyło piramidę matematyczną.

 

Piramida matematyczna M2 doskonaląca tabliczkę mnożenia w zakresie 100 w klasie 3.

-  Ćwiczenia doskonalące tabliczkę mnożenia w podziale na dwa zespoły dziewcząt i chłopców okazały się strzałem w dziesiątkę. Obie grupy rywalizując ze sobą chciały jak najszybciej ukończyć grę. Emocji przy  tym było bardzo wiele, ponieważ każda grupa chciała wygrać.  Wszyscy wykazali się znajomością większości przykładów z tabliczki mnożenia. Działania, których uczniowie jeszcze nie znali, zastępowali wielokrotnym dodawaniem tych samych składników. Zabawa połączona z nauką była świetną okazją do utrwalania trudnej sztuki, jaką jest mnożenie.

Tworzymy różne budowle  – wykorzystanie klocków waflowych – klasa 1.

Podsumowaniem zajęć dotyczących segregowania i klasyfikowania różnych elementów była zabawa klockami waflowymi. Uczniowie bardzo chętnie przystąpili do wykonania zadania. Powstało przepiękne osiedle domków jednorodzinnych i dwie farmy ze zwierzętami, domami i budynkami gospodarczymi. Uczniowie świetnie bawili się, dobierając odpowiednie klocki do wykonania swojego zadania. Między sobą ustalali, kto potrzebuje jakich klocków i pomagali sobie w segregowaniu odpowiednich kształtów i kolorów.

  

Ćwiczymy obliczenia zegarowe – klasa 2

Uczniowie ochoczo przystąpili do wykonania przygotowanych kart pracy. Podsumowaniem zajęć była emocjonująca gra polegająca na znalezieniu dwóch kartoników z taka samą godziną ale zapisaną albo za pomocą minut, albo za pomocą godzin i minut. Uczniowie, ku zaskoczeniu nauczyciela, poradzili sobie doskonale z tak trudnym zadaniem.

  

Zajęcia doskonalące umiejętności grafomotoryczne i przeliczanie – klasa 1

Pierwszaczki miały po śladzie odwzorować podane kształty a następnie pokolorować  odpowiedni wskazaną liczbą kształt. Wszyscy poradzili sobie z zadaniem świetnie. Na zakończenie każdy uczestnik zajęć dostał do pokolorowania św. Mikołaja łącząc najpierw ze sobą kolejne liczby.

 

Utrwalamy tabliczkę mnożenia i dzielenia – klasa 3

Uczniowie mieli do wykonania dwa zadania. Najpierw pokolorować według kodu bałwanka – tu wykazywali się znajomością tabliczki dzielenia w zakresie 40, a następnie znaleźć na ślimaku działania i odpowiadające mu wyniki z tabliczki mnożenia w zakresie 100 i pokolorować takim samym kolorem kredki. Zajęcia z matematycznymi kolorowankami okazały się przyjemnym utrwaleniem tabliczki mnożenia i dzielenia.

   

Utrwalamy dodawanie i odejmowanie w zakresie 30. – klasa 2.

Dzisiaj były mikołajki, dlatego na zajęciach mieliśmy matematyczne kolorowanki. Musieliśmy obliczyć działania na sumie i różnice liczb w zakresie 30 i odpowiednio zamalować działania zgodnie z podanym kodem.

  

 

Prowadząca: Beata Kępińska

Na zajęciach grupy Jestem wyjątkowy uczęszczają uczniowie, którzy chcą właściwie współpracować w grupie, a co za tym idzie, nawiązywać właściwe relacje interpersonalne. Dlatego też działają praktycznie, robiąc np. różne rzeczy na rzecz innych. Tworzą między innymi cuda i cudeńka, które podziwiane są przez wszystkich.

Na zajęciach grupy Jestem kreatywny uczniowie nie tylko doskonalą swoje umiejętności poznawcze, w tym grafomotoryczne, ale także rozwijają kreatywność dzieci.

    

Zajęcia grupy Pięknie piszę rozwijają małą i dużą motorykę. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności kaligraficzne.

  

Prowadząca: Katarzyna Chrustowska

Podczas zajęć uczniowie kl. II a doskonalą umiejętność właściwego nawiązywania relacji z innymi, zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi, a także wyrażania swoich emocji oraz odczytywania emocji innych osób.

     

Uczniowie kl. II d podczas zajęć pracują przede wszystkich nad kształtowaniem umiejętności adekwatnej oceny siebie samego, innych, tworzeniem właściwych relacji interpesonalnych oraz najlepszymi sposobami relaksacji.

     

Prowadząca: s. Barbara Zegar

Grupa I

Zajęcia Czytam i jestem kreatywny prowadzone są w klasie II b. Głównym celem dla uczniów biorących udział jest usprawnienie funkcji poznawczych  w nauce czytania Pisma św. i tworzenia scenek na podstawie rozumianego tekstu. Rozwijanie inwencji twórczej i kształtowanie wyobraźni dzieci osiągnęły przez stworzenie scenki -  uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. Wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka oraz to, w jaki sposób można pomagać, wzmocniło w uczestnikach zajęć umiejętność pozytywnych więzi emocjonalnych, wyrażania emocji, odczuć,  zdolności i potrzeb społecznych. Podsumowaniem tych zajęć była radość i satysfakcja zaprezentowania scenki  dla Rodziców  i kolegów w kościele NP NMP.        

 

Grupa II

Uczniowie klasy IV a biorący udział w zajęciach Twórczy artysta pantomimy wykorzystują naturalną potrzebę działania i kształtowania zachowań pozytywnych społecznie. W czasie 4 spotkań dokonaliśmy wyboru inscenizacji do prezentacji, co wpłynęło na umiejętność skutecznego porozumiewania się, a także wyrażania swoich myśli, uczuć i emocji. Dzieci podczas prób szukały sposobów, by pobudzić widza  do refleksji: jak dziś postrzegamy człowieka potrzebującego - jako biedaka czy Chrystusa Króla? Scenka stała się także okazją do ekspresji plastycznej, propozycji i praktycznego rozwiązania, by wzmocnić przekaz, przełamania nieśmiałości i odwagi. Refleksja po przedstawieniu w kościele i informacja zwrotna ze środowiska pomogła dzieciom w uświadomieniu sobie własnych predyspozycji oraz wzmocnieniu wiary we własne siły.  

 

Grupa III

Mały artysta Pantomimy -  to zajęcia, w których biorą udział uczniowie klasy III f. Rozwijają swoje  umiejętności przez amatorską działalność teatralną (wejście w role, wyrażanie uczuć, ekspresję emocji,  współpracę w grupie).  Wyboru treści pantomimy do ćwiczenia na zajęciach dokonano  w celu  wspierania rozwoju moralnego  i kształtowania wartości moralnych oraz podkreślenia roli  wsparcia i modlitwy rodziców. W pantomimie o „Mocy Medalika” dzieci przyjmowały role aktora, scenarzysty, choreografa, reżysera, traktowały zajęcia jako zabawę teatralną, która sprawiała im radość i przyjemność. Prezentacja w środowisku lokalnym pozwoliła na nagranie scenki, które stało się informacją zwrotną. Podczas zajęć dzieci dokonały refleksji nad prezentowanymi postawami,  gratulując sobie i oceniając się wzajemnie. Cieple słowa Rodziców wobec dzieci stają się mobilizacją do kolejnych ich działań.

 

Prowadząca: Beata Sławuta

Na zajęciach stosowana jest Metoda Ortograffiti. Uczniowie poprawiają swoje funkcje słuchowo-językowe, koncentrację i pamięć, tempo, technikę czytania oraz rozumienie czytanego tekstu. Doskonalą   poprawność ortograficzną i jakość graficzną swojego pisma. W systematycznych ćwiczeniach korzystają z gier planszowych, programów komputerowych, rebusów, eliminatek, krzyżówek i innych rozgrywek umysłowych.